Villa Aubignan

Verblijftaks en promo’s

Jammer maar alle promo’s werden ingenomen.

Terug plaats vanaf 15 oktober 2019.

 

Berekeningswijze verblijftaks

Prijs verblijf delen door aantal nachten en alle personen
(ongeacht de leeftijd)
x 4 % (resultaat geplafonneerd tot 2,30 €)
X
aantal nachten
X
aantal personen boven de 18 jaar

= bedrag van de verblijftaks
+ 10 % bijkomende departementale taks
= het eindresultaat te betalen

Deze taks wordt integraal doorgestort aan LaCove.