Villa Aubignan

Verblijftaks en promo’s

Berekeningswijze verblijftaks

Prijs verblijf delen door aantal nachten en alle personen
(ongeacht de leeftijd)
x 4 % (resultaat geplafonneerd tot 2,30 €)
X
aantal nachten
X
aantal personen boven de 18 jaar

= bedrag van de verblijftaks
+ 10 % bijkomende departementale taks
= het eindresultaat te betalen

Deze taks wordt integraal doorgestort aan LaCove.